Miša Pušenjak: osnovna pravila o pridelovanju semen

V zadnjih letih se je končno dvignila zavest o pomenu domačega semena vrtnin in tudi poljščin. Škoda, da smo se tega pričeli zavedati prepozno, saj smo veliko domačih sort že izgubili.