En planet, eno zdravje

V izrednih zdravstvenih razmerah, ki jih povzroča koronavirus, moramo pogledati sisteme, ki širijo bolezen, in sisteme, ki ustvarjajo zdravje v celostnem sistemskem pristopu.