Stročnice kot bogat vir beljakovin in ogljikovih hidratov

Slovenci smo fižol spoznali kmalu za zahodnoevropskimi narodi. Že Valvasor je v Slavi vojvodine Kranjske v 17. stoletju zapisal, da je pridelava fižola razširjena po vsej deželi.