Odločni NE deregulaciji GSO

»Uporaba tehnologij genskega inženiringa na rastlinah in živalih ter njihovo sproščanje v okolje in prehransko verigo ima lahko daljnosežne učinke, zato mora ostati reguliran,« je dejal Eric Gall, direktor IFOAM Organics Europe.