Predstavitev projekta Semenjalnica

Cilja projekta Semenjalnice sta vzpostavitev pridelave ekoloških semen in ohranitev biotske raznovrstnosti.